القائمة
Het Begin
1.1. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
1.2. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
1.3. De Barmhartige, de Genadevolle.
1.4. Meester van de Dag des Oordeels.
1.5. U alleen aanbidden wij en U alleen smeken wij om hulp.
1.6. Leid ons op het rechte pad,
1.7. Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.
ابحث في القرآن
الذهاب الى السور
الذهاب الى الآيات