القائمة
De Meest Gra
55.1. De Barmhartige
55.2. Heeft de Koran onderwezen.
55.3. Hij heeft de mens geschapen
55.4. En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.
55.5. De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan.
55.6. En planten en bomen aanbidden Hem.
55.7. Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald
55.8. Opdat gij het evenwicht niet zoudt verstoren.
55.9. Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort.
55.10. En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt:
55.11. Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,
55.12. En gebolsterd graan en geurige bloemen,
55.13. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?
55.14. Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.
55.15. En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.
55.16. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?
55.17. De Heer der twee Oosten en de Heer der twee Westen!
55.18. Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?
55.19. Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.
55.20. Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.
ابحث في القرآن
الذهاب الى السور
الذهاب الى الآيات